Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

سوییچ های تابع فشار و انواع آن

سوییچ های تابع فشار و انواع آن

سوییچ های تابع فشار

پرشر سوئیچ یا سوییچ تابع فشار، سوییچی است که بر اثر فشار میزان جریان عبوری سیال عملکردی را در سیستم فرمانی را صادر می نماید. جهت اطلاع از میزان فشار و صدور فرمان کنترلی نیاز به تجهیزات و المانهایی داریم تا در صورت رسیدن میزان فشار سیال به مقادیر مورد نیاز ، سوئیچ فرمان را اعمال و مداراتی باز یا بسته شوند.
از جمله مهمترین کمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، کمیت فشار می باشد، بگونه ای که برای تعین نوع تجهیزات ابزار دقیق معمولا یکی از پارامترهایی که همواره مد نظر می باشد، فشار و در نتیجه ماکزیمم فشار قابل تحمل سیستم می باشد. از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اندازه گیری و طبق شرایط مورد نظر اعلام و با توجه به الزامات خاص واحد ها عمل می کنند.

طرز کار سوییچ تابع فشار


برای اطلاع از مقادیر بالا (H)، خیلی بالا (HH)، پایین (L) و خیلی پایین (LL) فشار سیال از پرشر سوئیچ ها استفاده میشود. اغلب سیستم کاری پرشر سوئیچ ها بصورت تفاضلی بوده و در صورت رسیدن اختلاف فشار به حدی معین فرامین مورد نظر را صادر می نمایند. به صورت کلی سوییچ های تابع فشار یا پرشر سوییچ ها مانند دیگر سوئیچ ها به دو صورت نرمالی اپن و نرمالی کلوز (NO  و NC) طراحی و اپراتور را از رسیدن فشار به مقادیر مورد نظر مطلع و فرماین طراحی شده را صادر می نماید.انواع مختلف سوییچ های تابع فشار (پرشر سوییچ)

پرشر سوئیچ آب

پرشر سوئیچ هیدرولیک (سیال روغن)

پرشر سوئیچ خلا

پرشر سوئیچ هوا (گاز)

پرشر سوئیچ ضد انفجار

دسته بندی انواع پرشر سوئیچ با توجه به شرکت سازنده

پرشر سوئیچ ویکا ( Wika )

پرشر سوئیچ ایندومارت ( Indumart )

پرشر سوئیچ هانیول ( Honeywell )

پرشر سوئیچ فانتینی ( Fantini )

پرشر سوئیچ تله مکانیک ( Telemecanique )

پرشر سوئیچ اشنایدر ( Schneider )

پرشر سوئیچ دانفوس ( Danfoss )

پرشر سوئیچ دانگز  ( Dungs )

پرشر سوئیچ اشکرافت  ( Ashcroft )

نظرات