Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

جوش احتراقی یا اگزوترمیک مخصوص سیستم ارت

جوش احتراقی یا اگزوترمیک مخصوص سیستم ارت

جوش احتراقی یا اگزوترمیک

جـوش احتراقي روشی است بـرای اتصـال دو هـادی (معمولا مسی و فولـادی) که هیچ نیازی به حـرارت یا انـرژی خارجی ندارند. طی ایـن پروسه دو فلـز بـا انـدازه ، شکـل و جنس مختلف به یکدیگر اتـصـال داده می شوند. مهم تـریـن کـاربـرد جـوش احـتـراقی متصل کـردن سیم مسی بـه صفحه فلزی می بـاشد. در ایـن روش احتیاجی بـه حـرارت و منبع گرما خارجی وجود ندارد و اتصال توسط نوعی پودر مخصوص انجام می گیرد. عملیات جـوش کـاری بـه کـار گرفته شده توسط اکسید مس بـا آلـومـیـنـیـوم می بـاشد.

فرایند جوش کاری :
حــاصــل انـفـجــار پــودر جــوش ، یـک مخـلــوط هـمـگــن اسـت کـه مـقـداری سـر بــار یا اکسیـد آلـومینیوم نیز به همراه دارد. مذاب به وجـود آمده پولک ته قالـب را ذوب می کند و مذاب به اطراف هادی مسی که در قسمت پایین قالب قرار دارند می ریزد و در اثـر حرارت فوق العـاده ، سیم ها ذوب شده و با مواد مذاب ، جوشی کـامل به شکل محفظه قالب ، تحویل می دهد.

پیوند حاصل از جوش انفجـاری از نوع ملکولی است لذا در مقابل خوردگی بسیار مقـاوم است و اثـرات ناخواسته حاصل از جوش معمولی مانند تنش های محبوس یـا تغییر شکـل هادی و تغییر ساختار میکروسکوپی حاصل از ازدیاد درجـه حـرارت در منطقـه جـوش را نـدارد. ایـن واکـنـش ، درون قـالـبـی شـنـی انـجـام می پذیرد ، که يک بـار مصرف می باشد ولی چنانچه چندین جوش ( 50 تا 100 جوش ) مورد نظر باشد ایـن امر درون بلوک گرافیتی انجـام می پذیرد. بعد از آغاز گرمای ناشی از واکنش حـرارت زا ، فلزات درون قالـب شروع به ذوب شدن می نمایند.

دلایل استفاده از دیسک فلزی ( شاتر )  :
1- نگهداری از پودر قبل از جرقه زدن
2- فراهم کردن یک واکنش همگن قبل از درون قالب قرار دادن فلز
3- جداسازی خاکستر ( اکسید آلومینیوم ) از مس ذوب شده

گرمای تولید شده خیلی بالاتر از نقطه ذوب فلزاتی نظیر مس ، فولـاد ، بـرنـج ، بـرنـز و غیره می بـاشد. فلـزات قرار داده شده درون حفره جـوش به وسیله ی گرمای ناشی از ذوب فلز ، ذوب شده و به یکدیگر جوش می خورند. نتیجه ، يک آلياژ با ساختار الکتریکی و مکانیکی متفاوت است که از فلزات مختلف به وسیله ی جوش کاری تشکیل شده است.

مزایای ساختار مولکولی حاصله  :

1- به صورت کـامـل ضد زنگ می بـاشد.
2- دارای خواص الکتریکی بـالـاتری نسبت به فلـزاتی که بـه صورت مکـانیکی و پـیـچ به یکدیگر اتصـال داده شده اند ، می بـاشد.
3- دارای خصوصیات مکانیکی بهینه می باشد.
4- به علت وجود فلزات مختلف اثرات دی الکتریک را ندارد.

نظرات