Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز و نوسازی و بازسازی، نگهداری و تعمیرات، بهینه سازی کارخانجات (دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و بهداشتی، ضدعفونی کننده ها، شوینده ها، مواد غذایی و صنعتی)

سیستم ارتینگ و انواع آن

سیستم ارتینگ و انواع آن

ارتینگ ، طبق تعریف عبارتست از اتصال الکتریکی تجهیزاتی که

1- با برق کار می کنند و بدنه فلزی دارند

2- با برق کار نمی کنند و بدنه فلزی دارند

3- در مواردی خاص که با برق کار نمی کنند و بدنه فلزی هم ندارند یعنی عایق هستند

به شبکه زمین.

بطور کلی به دلایل زیر از سیستم های زمین که به اصطلاح ارتینگ یا گراندینگ نامیده میشوند، استفاده می کنیم :

1- تامین حفاظت جانی انسان ها

2- عملکرد مناسب دستگاه ها

3- کنترل نویز

نام گذاری سیستم های زمین

جهت مشخص کردن نحوه زمین کردن سیستم ها از حروف اختصاری به شرح زیر استفاده می شود:

1- حرف اول از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه سیستم نیرو در سمت تغذیه با زمین است بدین صورت که اگر حرف T باشد بدین معنی است که نقطه خنثی سیستم در سمت تغذیه بطور مستقیم زمین شده است و اگر حرف I باشد به این معنی است که یک نقطه از سیستم در سمت تغذیه از طریق امپدانسی به زمین وصل است.

2- حرف دوم از سمت چپ مشخص کننده نوع رابطه بدنه های هادی تاسیسات، در سمت مصرف، با زمین است بدین صورت که اگر حرف T‌ باشد بدین معنی است که بدنه هادی از نظر الکتریکی بطور مستقیم و مستقل از اتصالات زمین، به زمین وصل شده است و اگر حرف N باشد به این معنی است که بدنه های هادی در سمت مصرف به نقطه زمین شده سیستم نیرو (یعنی هادی حفاظتی) وصل شده اند.

دسته بندی سیستم های زمین :

سیستم های زمین به سه گروه IT , TT , TN  تقسیم شده اند.

معمول ترین و پر کاربرد ترین آنها سیستم TN‌ است که خود بر مبنای نحوه استفاده از هادی های حفاظتی و حنثی به سه طریق می تواند اجرا شود که در زیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت :

1- سیستم TN-S :

اگر در سرتاسر سیستم، بدنه های هادی از طریق یک هادی حفاظتی به نام PE به نقطه خنثی N در مبدا سیستم وصل باشند به این سیستم TN-S گفته می شود که حرف S‌ از کلمه Separate به معنی مجزا، گرفته شده است.

2- سیستم TN-C :

اگر در سرتاسر سیستم، بدنه های هادی به هادی مشترک حفاظتی/خنثی به نام PEN وصل باشند به این سیستم TN-C‌ گفته می شود که حرف C‌ از کلمه Common‌ به معنی مشترک، گرفته شده است.

3- سیستم  TN-C-S :

در مواردی که قسمتی از سیستم از مدا تا نقطه تفکیک ( معمولا جاییکه برق توسط شرکت توزیع به مصرف کننده تحویل داده می شود) هادی مشترک حفاظتی/ خنثی PEN‌ دارند اما از آن به بعد دو هادی حفاظتی (PE) و خنثی (N) از هم جدا می شوند، از هر دو حرف C و S‌ استفاده خواهد شد به نحوی که چنین سیستمی به نام TN-C-S معروف است.

نظرات