Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

چاه ارت و انواع آن

چاه ارت و انواع آن

چاه ارت

چاه ارت (earth) در مفهوم به معنی زمین است که نام دیگر آن سیستم اتصال زمین است.سیستم اتصال به زمین دارای چاه ارت و سیم اتصال است. وظیفه چاه ارت وصل کردن هرگونه جریان الکتریکی به زمین است که این عملکرد بیشتر برای جلوگیری از برق گرفتگی صورت می گیرد. به عبارتی دیگر با وصل کردن تمام دستگاه های برقی صنعتی , مخابراتی و خانگی  با سیم اتصال به چاه ارت یک سیستم ارتینگ را به وجود آورده ایم.هدف از اجرای سیستم ارتینگ جلوگیری از نشتی جریان الکتریکی و مدارات الکتریکی و جلو گیری از برق گرفتگی است که این مسئله در صنعت برق امر مهم و ضروری به حساب می آید.در وصل کردن چاه ارت جریان الکتریکی باید دقت قابل توجهی انجام شود گاها شده است که در مواردی این سیم اتصال را به جای نادرستی متصل کرده اند که کار بسیار پر خطر و کشنده ایی است.درهنگام اتصال كامل سيم هاي فاز به سيم ارت فيوز مربوط به آن فاز عمل كرده و جريان را قطع مي كند ودر هنگام اتصال كامل سيم نول به سيم ارت اگر  مدار ارتينگ داراي فيوز محافظ جان (FI) باشد اين فيوز از 30 ميلی آمپر نشتي جريان به بالا را قطع مي كند وباعث قطع كامل جريان فاز و نول مي شود لازم به ذكر است كه سيم ارت و سيم نول به ظاهر از نظر اينكه بي برق هستند بسياربه يكديگر شبيه هستند ولی  در عمل دوسيم مستقل از هم و عملكردی متفاوت از يكديگر دارند, و هيچگاه نمی توان از يكي بجای ديگری استفاده كرد.
سيستم ارتينگ امروزه كاربردي همانند خود برق را داراست و از اهميت بسيار ويژه اي برخوردار است. چنانكه در مخابرات به سيستم های ارتينگ بسيار حساس و دقيق براي جلوگيری نويز در شبكه نياز است و نيز در شبكه های انتقال و توزيع برق كاربرد فراوان دارد، شبكه هاي برق گير بدون سيم ارت عملا بلا استفاده هستند.

انواع چاه ارت

1- چاه ارت عمقی 2- چاه ارت سطحی

چاه ارت عمقی
در چاه ارت عمقی به طور معمول یک چاه با عمق زیاد حفاری می شود و سیستم ارتینگ پیاده سازی می شود. البته در این روش باید بتوان در اطراف سایت امکان حفاری چاه با اعماق زیاد را داشته باشیم

چاه ارت سطحی
در چاه ارت سطحی زمانی که ما نمیتوانیم چاه با اعماق وسیع حفاری کنیم کاربرد دارد و معمولا تا عمق 80 سانتیمتر قابل انجام است.

شرایط استفاده از چاه ارت سطحی و روش راه اندازی آن
 
حداقل فضایی باید در اطراف سایت وجود داشته باشد تا امکان اجرای چاه ارت سطحی ممکن باشد.
از نظر ارتفاعی باید از سطح دریا پایین تر باشد.
اطراف سایت دارای پستی و بلندی های کمی باشد.
بین دکل و سایت تقریبا یک فاصله ی زیادی وجود داشته باشد.

نظرات