Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

استانداردهای سرویس بهداشتی

استانداردهای سرویس بهداشتی

استانداردهای سرویس بهداشتی

فاصله سرویس بهداشتی از محل کار باید ۱۰۰cmباشد.
اگر تهویه از طریق پنجره و فقط از یک طرف صورت گیرد و مساحتی حدود ۱۷۰۰ سانتیمتر مربع نیاز است. در صورت محدودیت فضا، این مساحت حدود ۱۰۰سانتیمتر مربع می‌باشد.
کف نباید لغزنده باشد و باید در برابر آب مقاوم باشد و به آسانی نیز تمیز شود. همچنین کف باید بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد.
دیوارها حداقل باید تا ارتفاع ۲متری کاشی بوده و نیز قابل شستشو باشد.
دمای مناسب برای سرویس‌ های بهداشتی ۲۱ درجه سانتی گراد می‌باشد.
برای هر دو دستشویی حداقل یک آینه نصب شود.
حداقل ارتفاع مخصوص توالت با چهار WC یا کمتر می‌تواند ۲/۲۰متر باشد.
حداقل عرض اتاقک هر توالت باید ۸۵ سانتی متر باشد.
حداقل عرض اتاقک هر توالت باید بیش از ۱۱۰سانتی متر باشد.
حداقل طول اتاقک هر توالت باید ۱۵۰سانتی متر باشد.
فاصله مرکز دو دستشویی باید ۶۰ سانتی متر باشد.
فاصله دستشویی از کنار دیوار ۴۵ سانتی متر باشد.
حمام محیطی مرطوب است به همین علت در صورتی که تاریک باشد محیط مناسبی برای رشد قارچ ها خواهد بود بنابراین بسیار ضروری است که به گونه‌ای طراحی شود که حتما نور طبیعی به داخل آن بتابد.
اندازه عرض درب توالت ۶۰ سانتی متر و حداکثر ۷۵ سانتی متر باشد.

نظرات