Loading...
مشاوره، طراحی، ساخت و نظارت اتاق تمیز در کارخانجات دارویی، ملزومات دارویی، تجهیزات پزشکی و بهداشتی

توری گابیون و کاربرد آن

توری گابیون و کاربرد آن

توری گابیون

توری گابیون که گاهی به آن توری سنگی گفته می شود، سبد های سیمی پر از مطالح سنگی است که در زمینه های مختلف عمرانی کاربرد دارد. این سبد ها با به هم پیوستن و در کنار هم قرار گرفتن، سازه هایی با ابعاد بزرگ تشکیل میدهند. با  توجه به کاربرد توری های گابیون، بایستی آن را از جنبه های مختلفی از قبیل خصوصیات رفتاری، شکل پذیری، استحکام، طراحی و محاسبه سازه ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. از لحاظ اقتصادی سازه های گابیون بسیار ارزانتر از سازه های مشابه است. توری های گابیون بیشتر در سد سازی، جاده سازی، ایجاد دیوارهای محافظ و حائل و نیز کف آبراهه ها کاربرد زیادی دارد و البته به عنوان فنس و حصار نیز قابل استفاده است.

مشخصات فنی توری گابیون:


1- نوع مفتول گالوانیزه گرم است.
2- قطر مفتول دارای اندازه 2.5 تا 4 میلی متر.
3- چشمه های گابیون به صورت شش ضلعی بوده و در اندازه های 8*8 -8*10-10*12 و ... تولید می شود.

نظرات